Menu

Mijn affiniteit

Ik vind het belangrijk dat er zo veel mogelijk naar gestreefd wordt dat iedereen in de maatschappij kan participeren naar zijn/haar mogelijkheden, ondanks een beperking of handicap. Dit idee werd nog versterkt toen mijn jongste dochter een lichamelijke beperking bleek te hebben. Ik heb daardoor zelf kunnen ervaren dat er nog veel vooroordelen bestaan tegenover gehandicapte mensen, terwijl mijn dochter juist een sterke en slimme meid is, die zich door niets laat afschrikken. Ik ben blij dat de overheid steeds meer de nadruk legt op zelfredzaamheid en participatie voor iedereen, en dat er een minister voor Gehandicaptenzaken is aangewezen om de belangen van iedereen met een beperking – bijna 1 miljoen mensen – te behartigen. Toch heb ik nog vaak moeten vechten om mijn dochter dezelfde kansen te bieden als alle andere kinderen.
Dit motiveerde mij een hbo studie SocialWork te gaan volgen. Naast mijn studie werk ik momenteel als begeleider in een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het heerlijk om hen te helpen hun wensen te verwezenlijken, binnen ieders mogelijkheden.

Daarnaast werk ik al geruime tijd in de erotische dienstverlening. In die jaren heb ik al vele klantenmet uiteenlopende beperkingen gehad, waaronder lichamelijke zoals dwarslaesies, amputaties en visuele beperkingen, maar ook psychische, zoals een licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en autisme. Ik ben lief, geduldig, empathisch en zachtaardig. Ik streef ernaar om al mijn cliƫnten een gevoel te geven van geborgenheid, genegenheid en veiligheid. Ik zie het als mijn missie om mijn klanten te laten merken dat een lichamelijke of psychische beperking geen belemmering hoeft te zijn om fijne, intieme seks te ervaren.

  • Telefoonnummer high class escort